ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία


Η προστασία της υγείας των εργαζόμενων, του κοινού και των ασθενών, καθώς και η προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που εγκυμονεί η έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες ή η απελευθέρωση/διασπορά ραδιενεργών υλικών ή η ραδιομίανση στο περιβάλλον, ρυθμίζεται από ειδική νομοθεσία που εφαρμόζει το Τμήμα Επιθέωρησης Εργασίας για Ακτινοπροστασία και Πυρηνική Ασφάλεια.

Η προστασία των εργαζόμενων και άλλων προσώπων στο εργασιακό περιβάλλον από τους κινδύνους που εγκυμονεί η έκθεση σε μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τεχνητή οπτική ακτινοβολία) διέπεται γενικά από τους Νόμους για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και ειδικούς Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί κάτω απο τους Νόμους αυτούς._______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2020
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής