Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΘέσεις εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων έχει δημοσιοποιήσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες:

Profile Reference
Profile Title
ECHA/SNE/2019/001 National Experts in Professional Training (NEPTs)
ECHA/SNE/2019/002 SNE - SO - Waste Framework Directive
ECHA/SNE/2019/003 SNE - SO - MSC Secretariat
ECHA/SNE/2019/004 SNE - SO - Integrated Regulatory Strategy
ECHA/SNE/2019/005 SNE - SO - Substance and Dossier Evaluation
ECHA/SNE/2019/006 SNE - SO - Classification
ECHA/SNE/2019/007 SNE - SO - Biocides


Seconded National Experts (M/F)
7 different profiles

Ref.: ECHA/SNE/001-007
Deadline for applications: 31 March 2019
Location: Helsinki, Finland
More information: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts