Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Έντυπα και Αιτήσεις > Ακτινοπροστασία > Έντυπο Αίτησης για Εγκρίσεις (Καταχώρηση και Αδειοδότηση) - Application for an Authorisation (Registration or Licensing) Form

Έντυπα και ΑιτήσειςΑκτινοπροστασία - Έντυπο Αίτησης για Εγκρίσεις (Καταχώρηση και Αδειοδότηση) - Application for an Authorisation (Registration or Licensing) Form

To Έντυπο Αίτησης για Εγκρίσεις (Καταχώρηση και Αδειοδότηση) έχει επικαιροποιηθεί από την Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας τον Σεπτέμβριο του 2020 και μόνο αυτή η έκδοση πρέπει να χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την υποβολή αίτησης για έγκριση. Αιτήσεις που υποβάλλονται με τη χρήση παρωχημένων εκδόσεων του Εντύπου Αίτησης δεν θα εξετάζονται.

The Application Form for Authorisation (Registration and Licensing) has been updated by the Radiation Inspection and Control Service of the Department of Labour Inspection in September 2020 and only this version should be used by undertakings to apply for authorisation. Applications submitted using obsolete versions of the Application Form will not be considered.


ΚDownload file type Word Authorisation_Application_Form_092020EN.docx
ΚDownload file type Word Entypo_Aitisis_gia_Egkrisi_012021.docx