ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία


Επιθεωρητέοι Χώροι

Όλοι οι χώροι εργασίας (υποστατικά, κτίρια, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις κ.ά.) σ’ όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς τομείς δραστηριοτήτων είναι επιθεωρητέοι. Οι χώροι αυτοί σύμφωνα απογραφή των επιχειρήσεων που έγινε το 2016 από την Στατιστική Υπηρεσία ανέρχονται στισ 93046. Αυτοί οι χώροι μπορεί να επιθεωρηθούν από αρμόδιους Επιθεωρητές που διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Δραστηριότητες των Επιθεωρητών

Επιθεώρηση χώρων εργασίας με σκοπό την εφαρμογή όλων των Νομοθεσιών και Κανονισμών που αναφέρονται σην προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.
  • Παροχή συμβουλών, τεχνικών πληροφοριών και καθοδήγησης σε εργοδότες και εργαζομένους σε θέματα βελτίωσης των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας και αποφυγής επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών και την ενθάρρυνση της συνεργασίας τους.
  • Προώθηση εφαρμογής Κωδίκων Πρακτικής, Προτύπων, Τεχνικών και άλλων Οδηγιών σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
  • Διεξαγωγή ερευνών και μελετών στους τομείς της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
  • Διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών νόσων και επικίνδυνων συμβάντων.
  • Έκδοση Ειδοποιήσεων Βελτίωσης και Απαγόρευσης._______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2020
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής