Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
REACH > Στοχευμένες εκστρατείες για έλεγχο χημικών ουσιών που υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς

REACHΣτοχευμένες εκστρατείες για έλεγχο χημικών ουσιών που υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς

Στο παράρτημα XVII του Κανονισμού REACH περιλαμβάνονται όλες οι χημικές ουσίες για τις οποίες υπάρχει περιορισμός ή απαγόρευση για την χρήση τους στην Ευρωπαϊκή αγορά. Οι περιορισμοί ή/και οι απαγορεύσεις ισχύουν είτε για την καθαρή χημική ουσία, είτε για τη χρήση της σε μείγματα ή σε αντικείμενα.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής στοχευμένων εκστρατειών για έλεγχο της αγοράς και εντοπισμό προϊόντων που μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες που υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς, ο κλάδος Χημικών Ουσιών προβαίνει στην επιθεώρηση υποστατικών και στην παραλαβή δειγμάτων για έλεγχο.

Eδώ παρατίθενται οι συχνότεροι περιορισμοί ανά κατηγορία προϊόντων για τους οποίους το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προβαίνει σε συγκεκριμένες εκστρατείες.