Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Συνήθεις Ερωτήσεις > Ώρες Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Οχημάτων Εφοδιασμένων με Συσκευή Ελέγχου (Ταχογράφο – ψηφιακό ή αναλογικό)

Συνήθεις Ερωτήσεις


Ώρες Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Οχημάτων Εφοδιασμένων με Συσκευή Ελέγχου (Ταχογράφο – ψηφιακό ή αναλογικό)  • Τι είναι Χρόνος Οδήγησης;

  • Τι είναι Διαλείμματα;

  • Τι είναι Ημερήσια Ανάπαυση;

  • Τι είναι Εβδομαδιαία Ανάπαυση;