Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση - Κόλλα Άμεσης Δράσης (superglue) με Επικίνδυνη Χημική Ουσία στην Κυπριακή Αγορά
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι στο πλαίσιο στοχευμένης εκστρατείας του στην Κυπριακή αγορά για έλεγχο της περιεκτικότητας κολλών άμεσης δράσης σε Bενζόλιο, Xλωροφόρμιο, Τολουόλιο και 1,2 Διχλωροαιθάνιο έχει εντοπιστεί το πιο κάτω προϊόν, το οποίο θεωρείται ότι περικλείει κινδύνους:

SUPER GLUE
Barcode 4250245342960Για περισσότερες πληροφορίες...