ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χημικές Ουσίες


Σεμινάριο με θέμα «Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων», Λευκωσία 5 Δεκεμβρίου 2013

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διοργάνωσε την Πέμπτη 5.12.2013 σεμινάριο με θέμα τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1272/2008 (Κανονισμός CLP) για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων. Στο σεμινάριο αναλύθηκαν οι κυριότερες πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP που αφορούν την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων και παρουσιάστηκαν παραδείγματα για βελτίωση της σήμανσης των προϊόντων (ετικέτες, σύμβολα κινδύνου, προσδιορισμός επικινδυνότητας κ.ά.). Έγινε επίσης ενημέρωση για τις πρόνοιες που αφορούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρουσίαση για τις πρόνοιες του Κανονισμού CLP, Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου
Παρουσίαση για τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, Δρος Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2020
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής