Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
To Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων έχει σταματήσει την εισαγωγή αριθμού ηλεκτροκίνητων πατινιών (γνωστά ως «scooters») και ηλεκτρικά υποβοηθούμενων ποδηλάτων (EPAC bicycles), τα οποία δεν ικανοποιούσαν την Οδηγία των Μηχανημάτων (2006/42/ΕΚ), στην οποία καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.

Η εισαγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων απαγορεύτηκε και αποτράπηκε η διάθεσή τους στην Κυπριακή αγορά.

Η πιο πάνω απαγόρευση αφορούσε τα ηλεκτροκίνητα πατίνια και τα ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα, τα οποία:
(α) δεν μπορούν να εγγραφούν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, δηλαδή δεν μπορούν να πάρουν αριθμούς εγγραφής ως μηχανοκίνητα οχήματα και
(β) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για τα Παιχνίδια, δηλαδή δεν προορίζονται αποκλειστικά για παιδιά κάτω των 14 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες...