Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


Υγραέριο • Τι είναι το υγραέριο;

 • Σε ποια μορφή διατίθεται ως καύσιμο;

 • Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με το υγραέριο;

 • Επιτρέπεται η αποθήκευση και χρήση του υγραερίου σε υπόγειους χώρους;

 • Χρειάζεται άδεια για να αποθηκεύω υγραέριο;

 • Πως χορηγείται η άδεια αποθήκευσης;

 • Πως πρέπει να φυλάσσονται οι κύλινδροι υγραερίου;

 • Τι πρέπει να διασφαλίζεται στο χώρο χρήσης του υγραερίου, π.χ. στην κουζίνα;

 • Χρειάζεται έλεγχος της εγκατάστασης υγραερίου σε οχήματα όπως είναι οι καντίνες, τα τροχόσπιτα, κ.λπ;

 • Ελαττωματικά φιαλίδια υγραερίου

 • Εισαγωγή φιαλιδίων σε εμπορευματοκιβώτια

 • Εγκατάσταση υγραερίου σε υπόγειους χώρους

 • Περιεχόμενο πιστοποιητικού ελέγχου δεξαμενής

 • Γείωση δεξαμενής

 • Προστασία κυλίνδρων

 • Ταξινόμηση χώρου αποθήκευσης υγραερίου σε ζώνες

 • Μεταβατικές διατάξεις κώδικα

 • Δίκτυο καταιονισμού

 • Κανονισμοί για εκρήξιμες ατμόσφαιρες

 • Απόσταση δεξαμενών από εισόδους κτηρίων

 • Δείκτης μέγιστης στάθμης δεξαμενής

 • Δεξαμενή σε κουβούκλιο

 • Εγκατάσταση δεξαμενής κοντά σε φρεάτια/παραδεξάμενα

 • Προστασία κυλίνδρων

 • Γείωση δεξαμενής

 • Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης

 • Δίκτυο σωληνώσεων πάνω από ράμπες

 • Σωλήνες υγραερίου εντός πατώματος

 • Διηλεκτρικός σύνδεσμος

 • Κίνδυνος υπερπίεσης/υποπίεσης

 • Δεξαμενές υγραερίου στο δάσος

 • Σωλήνες υγραερίου σε ψευδοροφές

 • Βαλβίδα υπερβολικής ροής

 • Όργανο ένδειξης πίεσης (μανόμετρο)

 • Σωλήνες υγραερίου εντός κτηρίου

 • Εγκατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας

 • Τεχνικός Φάκελος

 • Ανιχνευτές Διαρροής

 • Η μαζική αποθήκευση υγραερίου πάνω σε οχήματα (βυτιοφόρα ή φορτηγά μεταφοράς κυλίνδρων)

 • Αποθήκευση κυλίνδρων σε περίπτερα

 • Πάχος Χαλκοσωλήνων

 • Έλεγχος Δεξαμενών Υγραερίου και Βαλβίδες Ανακούφισης

 • Εγκατάσταση υγραερίου σε ψηλά κτήρια

 • Eγκατάσταση σωληνώσεων υγραερίου σε πυροπροστατευόμενες οδούς διαφυγής και χώρους συνάθροισης του κοινού εντός κτηρίου

 • Λιανική πώληση Κυλίνδρων υγραερίου σε μπακάλικα και υπεραγορές