Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΔιαλέξεις - Παρουσιάσεις σχετικά με τις χημικές ουσίες και τους Κανονισμούς REACH και CLP - Σεμινάρια - Ημερίδες 2012

Ημερίδα με Θέμα: "Συνεργασία Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και Τμήματος Τελωνείων σε Θέματα Χημικών Ουσιών" Τμήμα Τελωνείων Λεμεσού, 10 Δεκεμβρίου 2012

Παρουσίαση σχετικά με τις Εισαγωγές - Εξαγωγές Χημικών, Δρος Τασούλας Κυπριανίδου - Λεοντίδου
Παρουσίαση για τον Κανονισμό CLP, Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου
Παρουσίαση για τον Κανονισμό REACH, Δρος Μαρίας Ορφανού


Συνάντηση με Παρασκευαστές, Εισαγωγείς και Εμπόρους Προϊόντων στην Κυπριακή Αγορά, TEE - Λευκωσία 7 Δεκεμβρίου 2012

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διοργάνωσε την Παρασκευή, 7.12.2012, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, συνάντηση με παρασκευαστές, εισαγωγείς και εμπόρους που διαθέτουν χημικά προϊόντα στις Κυπριακές Υπεραγορές.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης Εργασίας Δρ Μαρία Παλαιομυλίτου και Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου παρουσίασαν τις κυριότερες πρόνοιες της νομοθεσίας για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1272/2008. Έγινε επίσης αναφορά στις πρόνοιες για τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

Παρουσίαση για τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, Δρος Τασούλας Κυπριανίδου - Λεοντίδου
Παρουσίαση για τον Κανονισμό CLP, Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου


Σεμινάριο με θέμα «Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων», Λευκωσία 17 Δεκεμβρίου 2012

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διοργάνωσε την Παρασκευή 7.12.2012 σεμινάριο με θέμα τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1272/2008 (Κανονισμός CLP) για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων. Στο σεμινάριο αναλύθηκαν οι κυριότερες πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP που αφορούν την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων και παρουσιάστηκαν παραδείγματα για βελτίωση της σήμανσης των προϊόντων (ετικέτες, σύμβολα κινδύνου, προσδιορισμός επικινδυνότητας κ.ά.).

Παρουσίαση για τον Κανονισμό CLP, Δρος Μαρίας ΠαλαιομυλίτουDownload file type Acrobat Customs_REACH_Dec2012.pdf
Download file type Acrobat Customs_Eisagoges_Exagoges_Dec2012.pdf
Download file type Acrobat Customs_CLP_Dec2012.pdf
Download file type Acrobat SDS_Tkyprianidou_Dec2012.pdf
Download file type Acrobat CLP_Mpaleomilitou_Dec2012.pdf
Download file type Acrobat CLP provisions_Mpaleomilitou_Dec2012.pdf