Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Πρόταση για τροποποίηση Οδηγίας για Καρκινογόνους και Μεταλλαξιογόνους Παράγοντες με τρεις νέες οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης (ΚΧΠΑΥ34)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την τροποποίηση για τέταρτη φορά της Οδηγίας 2004/37/ΕΚ που αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της ενημέρωσης όλων των επηρεαζόμενων ομάδων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ως αρμόδια Αρχή για επιτήρηση της εφαρμογής των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) Κανονισμών του 2001 έως 2020 ενημερώνει σχετικά τους Κύπριους επιχειρηματίες και εργαζόμενους που μπορεί επηρεάζονται λόγω χρήσης ή έκθεσης σε Ακρυλονιτρίλιο, ενώσεις Νικελίου και Βενζόλιο.


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πιο κάτω Ανακοίνωση.
Αρχείο Acrobat Reader ΚΧΠΑΥ34_20201012_Announcement Carcinogens .pdf (155,31 Kb)