Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (5/7/2018)
Την Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνεδρίαση του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας για το έτος 2018 στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί θεσμοθετημένο Σώμα, με βάση τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους, συμβουλευτικό προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι Δημόσιων Υπηρεσιών, Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και άλλων Φορέων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι εισηγήσεις που είχαν υποβληθεί από τους Κοινωνικούς Εταίρους για μείωση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών καθώς και οι σχετικές ενέργειες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και όλων των εμπλεκομένων φορέων προς αυτή την κατεύθυνση. Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τη βελτίωση των μέτρων που λαμβάνονται για επιβολή της νομοθεσίας, την υλοποίηση εκστρατειών διαφώτισης, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και διαφωτιστικών προγραμμάτων, την ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στις Δημόσιες Συμβάσεις, την εύρυθμη λειτουργία των Επιτροπών Ασφάλειας, την επιτήρηση της υγείας των εργοδοτουμένων και την κατάρτιση των νεοεισερχομένων στην εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

5 Ιουλίου 2018