ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία


Ο πρώτος στόχος της Κοινοτικής Στρατηγικής 2007 – 2012 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι η συνεχής, βιώσιμη και ομοιογενής μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ο γενικός στόχος γι’ αυτή την περίοδο θα πρέπει να είναι η μείωση των εργατικών ατυχημάτων κατά 25% ανά 100.000 εργαζόμενους στο επίπεδο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη βάση την Κοινοτική Στρατηγική σχεδιάστηκε η Στρατηγική της Κύπρου για την περίοδο 2007 – 2012 η οποία έγινε αποδεκτή από τους Κοινωνικούς Εταίρους κατά τη Συνεδρία του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας που έγινε στις 15.10.2007 και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους, υλοποιεί Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της.

Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της Στρατηγικής με βάση τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο Σχέδιο Δράσης, έγινε απολογισμός των αποτελεσμάτων τα οποία έχουν ληφθή υπόψη κατά την ετοιμασία της νέας Στρατηγικής η οποία θα καλύψει τη χρονική περίοδο 2013 - 2020.
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2020
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής