Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ευρωπαϊκή Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τη διασύνδεση των νομοθετικών διατάξεων για τις χημικές ουσίες, τα προϊόντα και τα απόβλητα
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συλλέγει πληροφορίες και απόψεις μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου για τον τρόπο διαχείρισης των Χημικών Ουσιών Υψηλής Ανησυχίας (Substances of Very High Concern – SVHC) στα απόβλητα.

Οι στόχοι της πιο πάνω διαβούλευσης είναι:
  • Η δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού πληροφόρησης για την ύπαρξη Ουσιών Υψηλής Ανησυχίας σε προϊόντα.
  • Η μεταφορά της πληροφόρησης αυτής σε όλη την αλυσίδα χρήσης και εν τέλει στους διαχειριστές αποβλήτων και
  • Η υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών με ασφαλέστερες, εναλλακτικές επιλογές όπου αυτό είναι εφικτό, δημιουργώντας κύκλους χρήσης προϊόντων μειωμένης τοξικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες...