Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εντός του 2018
Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε τις ποινικές διώξεις Εργοδοτών και άλλων προσώπων που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταδίκασε μέσα στο 2018:

1. Την εταιρεία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €200, για την πιο κάτω παράβαση, των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών:

Παράλειψη διαβίβασης στον Αρχιεπιθεωρητή, πριν από την έναρξη των εργασιών, της εκ των προτέρων γνωστοποίησης για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών που ανέλαβε και εκτελούσε.

2. Την εταιρεία «K & J DEMOTRONICS ltd», που δραστηριοποιείται στον τομέα της πώλησης και αποθήκευσης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, σε συνολικό πρόστιμο €3000, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και των περί Διαχείρισης των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν το σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της:
    (α) Παράλειψη εγκατάστασης και διατήρησης ασφαλούς ανελκυστήρα με τον οποίο μετέφερε ηλεκτρικές συσκευές από το ισόγειο στο μεσοπάτωμα και αντίστροφα, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της να τραυματιστεί σοβαρά.
    (β) Παράλειψη εφαρμογής και διατήρησης κατάλληλου συστήματος διαχείρισης των κινδύνων που παρουσιάζονταν κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο εργοδοτούμενα της πρόσωπα.
    (γ) Παράλειψη παροχής οδηγιών και πληροφοριών στους εργοδοτουμένους της για τους κινδύνους που διέτρεχαν από την είσοδό τους στον ανελκυστήρα μαζί με τα εμπορεύματα και παράλειψη επιτήρησης των εργασιών που διεξάγονταν ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων της προσώπων, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενά της πρόσωπα να διατρέχουν κίνδυνο από την είσοδό τους στον ανελκυστήρα μαζί με τα εμπορεύματα.

3. Ένα διευθυντή σε συνολικό ποσό €200, για παράβαση προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, με βάση τη εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό της εταιρείας που διεύθυνε, λόγω της θέσης που κατείχε.

Ένα κύριο του έργου (ιδιοκτήτης ανεγειρόμενης οικοδομής) σε συνολικό ποσό €2000, για παράβαση προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό προσώπου.

ΜΑΪΟΣ 2019

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ