Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΓνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων για το σταθμό επεξεργασίας οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στην Βαθιά Γωνία
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2018

Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδεια Εκπομπής
Αερίων Αποβλήτων δυνάμει του εδαφίου (8)
του άρθρου 8


Ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας γνωστοποιεί ότι:

(α) Στις 11 Σεπτεμβρίου 2019 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων για το σταθμό επεξεργασίας οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στην Βαθιά Γωνία.

(β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 2ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός είκοσι οκτώ ημερών (28) από τη δημοσίευση, στον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.(Θέματα Ελέγχου Βιομηχανικής Ρύπανσης: Ανακοίνωση 15/2019)