ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εκδόσεις • Η ακτινοβολία στη ζωή μας

 • NEO - Κυριότερες πρόνοιες της περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας νομοθεσίας

 • Ακτινοπροστασία στην Οδοντιατρική Ακτινολογία

 • Ακτινοπροστασία κατά τη Μαστογραφία

 • Ακτινοπροστασία στη Διαγνωστική Ακτινολογία

 • Ακτινοπροστασία στην Κτηνιατρική Ακτινοδιαγνωστική

 • Προστασία από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες σε Επιχειρήσεις Συλλογής και Ανακύκλωσης Παλαιών μετάλλων και σε άλλους Χώρους Πιθανής Ανέρευσης Έκθετων Ραδιενεργών Πηγών

 • Μετρήσεις Ραδιενέργειας στο Περιβάλλον της Κύπρου (2004-2009)

 • Ειδικό Εθνικό Σχέδιο "Ηλέκτρα" για Ετοιμότητα και Απόκριση σε Έκτακτα Ραδιολογικά ή Πυρηνικά Περιστατικά

 • Πληροφορίες για το Κοινό που Αφορούν σε Περιπτώσεις Έκτακτου Ραδιολογικού ή Πυρηνικού Συμβάντος

 • Απεμπλουτισμένο Ουράνιο

 • Προστασία Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

 • Προστασία Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους Έκθεσης σε Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία

 • Μετρήσεις Ραδιενέργειας στο Περιβάλλον της Κύπρου 2010-2015

 • Έκθεση του πληθυσμού σε ιονίζουσα ακτινοβολία από το ραδόνιο και άλλες φυσικές πηγές ακτινοβολίας

 • NEO - Εγκυμοσύνη και Ιονίζουσες Ακτινοβολίες


 • _______________________________________________
  Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2020
  Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής