Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Εκδόσεις > Ακτινοπροστασία

Εκδόσεις


Ακτινοπροστασία


 • Η ακτινοβολία στη ζωή μας

 • Βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για Προστασία από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνική Ασφάλεια

 • Ακτινοπροστασία στην Οδοντιατρική Ακτινολογία

 • Ακτινοπροστασία κατά τη Μαστογραφία

 • Ακτινοπροστασία στη Διαγνωστική Ακτινολογία

 • Ακτινοπροστασία στην Κτηνιατρική Ακτινοδιαγνωστική

 • Προστασία από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες σε Επιχειρήσεις Συλλογής και Ανακύκλωσης Παλαιών μετάλλων και σε άλλους Χώρους Πιθανής Ανέρευσης Έκθετων Ραδιενεργών Πηγών

 • Μετρήσεις Ραδιενέργειας στο Περιβάλλον της Κύπρου (2004-2009)

 • Ειδικό Εθνικό Σχέδιο "Ηλέκτρα" για Ετοιμότητα και Απόκριση σε Έκτακτα Ραδιολογικά ή Πυρηνικά Περιστατικά

 • Πληροφορίες για το Κοινό που Αφορούν σε Περιπτώσεις Έκτακτου Ραδιολογικού ή Πυρηνικού Συμβάντος

 • Απεμπλουτισμένο Ουράνιο

 • Προστασία Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

 • Προστασία Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους Έκθεσης σε Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία

 • Μετρήσεις Ραδιενέργειας στο Περιβάλλον της Κύπρου 2010-2015

 • Έκθεση του πληθυσμού σε ιονίζουσα ακτινοβολία από το ραδόνιο και άλλες φυσικές πηγές ακτινοβολίας