Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - Προσχέδιο Τροποποίησης του Κώδικα Πρακτικής για την Αποθήκευση Κυλίνδρων Υγραερίου
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δημοσιεύει το προσχέδιο τροποποίησης του Κώδικα Πρακτικής για την Αποθήκευση Κυλίνδρων Υγραερίου. Τυχόν σχόλια και εισηγήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω του σχετικού πίνακα. Ο πίνακας με τα σχόλια και τις εισηγήσεις μπορεί να σταλεί στο info@dli.mlsi.gov.cy μέχρι τις 31.5.2022.

Στο προσχέδιο του Κώδικα έγιναν λεκτικές διορθώσεις, διαγραφές ορισμών που δεν γινόταν χρήση τους στο κείμενο και απλοποίηση του κειμένου του Κώδικα με διαγραφές και προσθήκες νέου κειμένου. Επίσης, έγινε ενσωμάτωση νέων σχημάτων και επικαιροποίηση των προνοιών του Κώδικα ώστε να συμβαδίζουν μ’ αυτές των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμών του 2021.

Τα σχόλια / οι εισηγήσεις που θα υποβληθούν θα τύχουν αξιολόγησης και όσες υιοθετηθούν θα ενσωματωθούν στο προσχέδιο του Κώδικα.19.4.2022 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρχείο Acrobat Reader Code_of_Practice_LPG_Cyinder_Strorage.pdf (3151,86 Kb)
Άνοιγμα Αρχείου 20220321 Code of Practice LPG Cylinder Storage-table for comments.docx (18,39 Kb)