Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δημόσια Διαβούλευση για Νέο Περιορισμό στις εκπομπές Φορμαλδεϋδης από έπιπλα και άλλα αντικείμενα
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει προχωρήσει σε πρόταση για εισαγωγή νέου περιορισμού που θα αφορά στις εκπομπές Φορμαλδεϋδης από έπιπλα και άλλα αντικείμενα. Η πρόταση προβλέπει ότι οι εκπομπές Φορμαλδεΰδης από τα αντικείμενα αυτά που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή αγορά δεν θα υπερβαίνουν το όριο του 0,124 mg / m3.
Η Φορμαλδεΰδη ταξινομείται ως καρκινογόνος και μεταλλαξιογόνος χημική ουσία, είναι τοξική σε περίπτωση εισπνοής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Η κυριότερη της χρήση είναι στην κατασκευή των σανίδων από ξύλο (Wood Based Panels). Εμπεριέχεται ως συστατικό στις χημικές ρητίνες με τις οποίες γίνεται η συγκόλληση των ξύλινων σωματιδίων στις σανίδες αυτές. Χρησιμοποιείται επίσης σε βιομηχανικές βαφές, στη βιομηχανία χαρτιού και πλαστικών, στην επικάλυψη υφασμάτων και σε μονωτικούς αφρούς αυτοκινήτων και κτηρίων.

Η αυξανόμενη χρήση της Φορμαλδεΰδης στην κατασκευή επίπλων και αντικειμένων εσωτερικού χώρου συνεισφέρει στην ολική έκθεση των καταναλωτών στη συγκεκριμένη χημική ουσία και προκαλεί ανησυχία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ.