Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΔιαλέξεις - Παρουσιάσεις σχετικά με τις χημικές ουσίες και τους Κανονισμούς REACH και CLP - Σεμινάρια - Ημερίδες 2015

Ημερίδα με θέμα «Νέες εξελίξεις στην Χημική Νομοθεσία -Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί REACH και CLP», ΕΤΕΚ, Λευκωσία 25.2.2015

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) διοργάνωσαν την Τετάρτη 25.02.2015 Ημερίδα για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στα θέματα χημικών ουσιών (παρασκευαστών, εισαγωγέων / προμηθευτών, βιομηχάνων κλπ) σχετικά με τις νέες εξελίξεις στη Χημική Νομοθεσία και στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών με αρ. 1272/2008 (Κανονισμός CLP) και αρ. 1907/2006 (Κανονισμός REACH).

Στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διαλέξεων του Εκπαιδευτικού Πολιτιστικού Κέντρου ΕΤΕΚ, στην Παλιά Λευκωσία, παρουσιάστηκαν οι κυριότερες εξελίξεις στη χημική νομοθεσία καθώς και οι πρόνοιες την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων καθώς και τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ). Παρουσιάστηκαν επίσης πρακτικά παραδείγματα για βελτίωση της σήμανσης των χημικών προϊόντων (ετικέτες, σύμβολα κινδύνου κ.ά.) και της σύνταξης των ΔΔΑ.

Παρουσίαση για τις εξελίξεις στη χημική νομοθεσία, Δρος Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου
Παρουσίαση για το CLP, Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου
Παρουσίαση για τα ΔΔΑ, Δρος Μαρίας Ορφανού


Σεμινάριο για Kυβερνητικές Υπηρεσίες/Τμήματα με θέμα «Εξελίξεις στην Χημική Νομοθεσία -Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί REACH και CLP», Λευκωσία 3.4.2015

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διοργάνωσε την Παρασκευή 3.4.2015 σεμινάριο για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων Κυβερνητικών Υπηρεσιών/Τμημάτων στα θέματα χημικών ουσιών σχετικά με τις νέες εξελίξεις στη Χημική Νομοθεσία και στην εφαρμογή των Κανονισμών CLP και REACH.

Στο Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, παρουσιάστηκαν οι κυριότερες εξελίξεις στη χημική νομοθεσία καθώς και οι πρόνοιες την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων καθώς και τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ). Παρουσιάστηκαν επίσης πρακτικά παραδείγματα για βελτίωση της σήμανσης των χημικών προϊόντων (ετικέτες, σύμβολα κινδύνου κ.ά.) και της χρήσης δεδομένων από τα ΔΔΑ.

Παρουσίαση για τις εξελίξεις στη χημική νομοθεσία, Δρος Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου
Παρουσίαση για το CLP, Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου
Παρουσίαση για τα ΔΔΑ, Δρος Μαρίας Ορφανού


Download file type Acrobat Seminario_ETEK_SDS_MO.pdf
Download file type Acrobat Seminario_ETEK_chemicals_legislation_TKL.pdf
Download file type Acrobat seminario_ETEK_CLP_MP.pdf
Download file type Acrobat Seminario_GOV_XimikiNomothesia_TKL.pdf
Download file type Acrobat Seminario_GOV_CLP_MP.pdf
Download file type Acrobat Seminario_GOV_SDS_MO.pdf