Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Εκστρατείες > Ευρωπαϊκές Εκστρατείες Ασφάλειας και Υγείας2020-2022 - Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

Εκστρατείες


Ευρωπαϊκές Εκστρατείες Ασφάλειας και Υγείας
2020-2022 - Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως Εθνικός Εστιακός Πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), υλοποιεί σε εθνικό επίπεδο την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία που διεξάγει ο EU-OSHA, με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ».

Οι Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία, έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, ενώ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας τα οποία συνδέονται με την εργασία.

Κάποιες συγκεκριμένες στάσεις του σώματος, η έκθεση σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή σε στάσεις που προκαλούν κούραση ή πόνο, η μεταφορά ή μετακίνηση βαρετών φορτίων, κ.ά, αποτελούν τους συνήθεις παράγοντες κινδύνου οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν ΜΣΠ.

Στις ΜΣΠ αποδίδεται ένα μεγάλο ποσοστό των αδειών ασθενείας και της πρόωρης συνταξιοδότησης, γεγονός το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην οικονομία της Χώρας. Η υψηλή συχνότητα παρουσίας των ΜΣΠ στην εργασία, δεικνύει την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και δραστηριοποίηση σε σχέση με τις αιτίες των ΜΣΠ και την προαγωγή μέτρων προστασίας και πρόληψης.

Βασικός στόχος της Εκστρατείας είναι η προώθηση μιας ενιαίας προσέγγισης σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων που προκαλούν ΜΣΠ, μέσα από την προσφορά πρακτικών εργαλείων και λύσεων.

Ο μήνας έναρξης της Εκστρατείας είναι ο Οκτώβριος του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2022.


  • Ανακοινώσεις

  • Εκδόσεις / Οδηγοί

  • Παρουσιάσεις

  • Χρήσιμες Ιστοσελίδες