Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΕθνική Δήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 62η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)
Ο Αναπλ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας στον ΟΗΕ και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στη Βιέννη κ. Χρυσόστομος Σταύρου ανέγνωσε την Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018, ενώπιον της ολομέλειας της 62ης Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Εθνική Δήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Δήλωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας στη Βιέννη.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
20 Σεπτεμβρίου 2018