Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΓνωστοποίηση λήψης αιτήσεων για χορήγηση Αδειών Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων για δώδεκα πρατήρια πετρελαιοειδών ESSO
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013

Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Εκπομπής
Αερίων Αποβλήτων δυνάμει του εδαφίου (8)
του άρθρου 8


Ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας γνωστοποιεί ότι:

(α) Στις 23 Ιουνίου 2017 παραλήφθηκαν αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων για τα πρατήρια πετρελαιοειδών ESSO:
1. των εταιρειών «ExxonMobil Cyprus Ltd» και «C.K.M. Petroleum Ltd» στη Λεωφ. Στροβόλου 19 στο Τσέρι,
2. της εταιρείας «ExxonMobil Cyprus Ltd» και του κου Παύλου Νικολάου στη Λεωφ. Κέννετυ 78 στην Παλλουριώτισσα,
3. των εταιρειών «ExxonMobil Cyprus Ltd» και «Κώστας Σ. Σάββα Πετρελαιοειδή Λτδ» στον Λυθροδόντα,
4. της εταιρείας «Ι. Χάσικος Λτδ» στη Λεωφ. Λευκωσίας 108 στο Δάλι,
5. των εταιρειών «ExxonMobil Cyprus Ltd» και «Ε&P Petrol Station Ltd» στην οδό Αγ. Ζώνης 14 στη Λεμεσό,
6. των εταιρειών «ExxonMobil Cyprus Ltd» και «ΜΑΝΙ Παναγιώτου Λτδ» στη Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 34 στη Λάρνακα,
7. των εταιρειών «ExxonMobil Cyprus Ltd» και «Tropali Petroleum Ltd» στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 43 στη Λάρνακα,
8. των εταιρειών «ExxonMobil Cyprus Ltd» και «Γ. Χρυσοστόμου & Κ. Ανδρέου & Υιοί Λτδ» στη Μοσφιλωτή,
9. της εταιρείας «Μάριος Γ. Παναγή & Σία Λτδ» στην Ξυλοτύμπου,
10. των εταιρειών «ExxonMobil Cyprus Ltd» και «SPLS Trading Co Ltd» στη Λεωφ. Δημοκρατίας 41 στην Πάφο,
11. της εταιρείας «ExxonMobil Cyprus Ltd» και του κου Χαρίλαου Δανιήλ στη Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων 82 στην Πάφο και
12. των εταιρειών «ExxonMobil Cyprus Ltd» και «Π. Κόκκινος Πετρελαιοειδή Λτδ» στο Στρουμπί.

(β) Οι αιτήσεις και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτές βρίσκονται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 2ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμες στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός είκοσι οκτώ ημερών (28) από τη δημοσίευση, στον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με τις αιτούμενες άδειες ή το περιεχόμενο των αιτήσεων.(Θέματα Ελέγχου Βιομηχανικής Ρύπανσης: Ανακοίνωση 56/2017)