ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία


Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων που υποβάλλονται από εργοδότες προς το Τμήμα Εργασίας για την εργοδότηση αλλοδαπών, αρμόδιος Επιθεωρητής Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επιθεωρεί τους χώρους εργασίας ή τα υποστατικά του αιτητή όπου προτίθεται να εργοδοτήσει τους αλλοδαπούς, με σκοπό να διασφαλίστεί ότι τα τα υποστατικά ή οι χώροι εργασίας αυτοί πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας. Για τα αποτελέσματα της επιθεώρησης ενημερώνεται σχετικά το Τμήμα Εργασίας._______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2022
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής