Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Εκστρατείες > Εκστρατείες Επιθεωρήσεων για τον Θερμικό Φόρτο2015

Εκστρατείες


Εκστρατείες Επιθεωρήσεων για τον Θερμικό Φόρτο
2015
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ για τον ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ
(Ιούλιος - Αύγουστος 2015)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τη διάρκεια των μηνών Ιούλιο και Αύγουστο θα διεξαγάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια και άλλα υποστατικά στα οποία διεξάγονται υπαίθριες εργασίες σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπου ενδέχεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο θερμικός φόρτος των εργαζομένων.

1. Στόχος της εκστρατείας είναι η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων από τη θερμική καταπόνηση και προστασία των εργαζομένων.

2. Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας ειδικά σε σχέση με την εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων. Νοείται βέβαια ότι, θα ελέγχεται παράλληλα και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων που πιθανώς να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων.

3. Για σκοπούς πληροφόρησης επισυνάπτεται κατάλογος των σημείων στα οποία θα επικεντρωθεί η εν λόγω εκστρατεία μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις.

4. Οι εργοδότες προτρέπονται όπως συμβουλεύονται τον Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων (Κ.Δ.Π. 291/2014) και εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα με βάση τις πρόνοιές του.

5. Ο Κώδικας αυτός προνοεί μεταξύ άλλων όπως τόσο οι εργοδότες όσο και οι αυτοεργοδοτούμενοι μετρούν τις παραμέτρους που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο, όπως τη θερμοκρασία αέρα και τη σχετική υγρασία ή / και παρακολουθούν τα δελτία καιρού και τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και αναλόγως ρυθμίζουν τις εργασίες τους. Στην αγορά διατίθενται όργανα για ταυτόχρονη μέτρηση της θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου και υγρασίας. Τα όργανα αυτά είναι πολύ φθηνά και πολύ εύκολα στη χρήση τους γι’ αυτό και ο κάθε εργοδότης ή το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο μπορεί να τα διαθέτει σε κάθε χώρο εργασίας που ελέγχει.

6. Για διευκόλυνση της κατανόησης του Κώδικα, το ΤΕE ετοίμασε ενημερωτικό έντυπο με τίτλο: Προστασία των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να αποτείνεστε στους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλ. 22405660 και 22405676.


Ιούνιος 2015

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


Download file type Acrobat 20150618_Enimerosi_endiaferomenon.pdf