ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χημικές Ουσίες


Το Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών (ΠΣΧΟ) εγκαθιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση την περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσία.

Του Παγκυπρίου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών προεδρεύει ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και ως μέλη διορίζονται ένας εκπρόσωπος (και ένας αναπληρωτής) από το καθένα από τα ακόλουθα Υπουργεία και Οργανισμούς:
 1. Υπουργείο Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
 2. Υπουργείο Υγείας
 3. Υπουργείο Εσωτερικών
 4. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 5. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
 6. Υπουργείο Οικονομικών
 7. Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου
 8. Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 9. Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία
 10. Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου
 11. Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου
 12. Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
 13. Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
 14. Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου
 15. Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών
 16. Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής

Το Συμβούλιο έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
 • Να συμβουλεύει τον Υπουργό για ζητήματα πρόληψης ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων για το κοινό και το περιβάλλον, που μπορεί να προκληθούν από ουσίες, μείγματα, αντικείμενα με χημικές ουσίες, ενδιάμεσα προϊόντα και/ ή χημικά προϊόντα·
 • Να αναπτύσσει, διαδίδει και διατηρεί τις δραστηριότητες, οι οποίες επηρεάζουν ή δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της προστασίας του κοινού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από την έκθεση σε χημικές ουσίες, μείγματα, αντικείμενα με χημικές ουσίες, και τη χρήση αυτών·
 • Να υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις ή εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από την έκθεση σε χημικές ουσίες, μείγματα, αντικείμενα με χημικές ουσίες, και τη χρήση αυτών· και/ ή
 • Να συμβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά με τη σύνταξη ή αναθεώρηση νομοθεσίας, υπό το φως της γνώσης και πείρας που αποκτήθηκε από τη μελέτη των τοπικών συνθηκών, των διεθνών εξελίξεων και της τεχνολογικής προόδου.

Το ΠΣΧΟ συνεδριάζει μια φορά τον χρόνο.

Στις 29 Σεπτεμβριου 2021 πραγματοποιήθηκε η 10η Συνεδρία του ΠΣΧΟ.
Δείτε την Ημερήσια Διάταξη και τις Παρουσιάσεις πιο κάτω:_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2022
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής