ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


Προστασία από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες σε καθαριστικά προϊόντα Χλωρίνης (ΚΧΠΑΥ/12)
Η πανδημία από τον κορονοϊό (COVID-19), επιβάλλει τη λήψη ειδικών μέτρων σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και την αυστηρή τήρηση σε ατομικό επίπεδο κανόνων καθαριότητας και υγιεινής για όσον το δυνατό καλύτερο περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Ένα από τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά είναι ο καλός καθαρισμός και η απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων τόσο στους χώρους εργασίας όσο και στις οικίες.

Μια συνήθης πρακτική είναι η χρήση διαλυμάτων χλωρίνης σε αναλογία 1:10 που θεωρείται ότι συμβάλλει στην αποτελεσματική πρόληψη των μολύνσεων.

Είναι σημαντικό όμως τα προϊόντα χλωρίνης να χρησιμοποιούνται σωστά ώστε να μην προκύψουν περαιτέρω σοβαρά θέματα για την υγεία μας.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες που σας αφορούν στην σχετική Ανακοίνωση εδώ._______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2020
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής