Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Έντυπα και Αιτήσεις > Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα - Αρχείο

Έντυπα και ΑιτήσειςΕπικίνδυνα Χημικά Προϊόντα - Αρχείο

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP, το ΤΕΕ συλλέγει πληροφορίες για την σύσταση των επικίνδυνων προϊόντων (χημικών μειγμάτων) που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά με σκοπό την τήρηση αρχείου και τη δημιουργία βάσης δεδομένων.

Οι υπεύθυνοι διάθεσης των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά θα πρέπει να υποΒάλουν τις απαιτούμενες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα σχετικά έντυπα που υπάρχουν εδώ.