Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΔιαλέξεις - Παρουσιάσεις σχετικά με τις χημικές ουσίες και τους Κανονισμούς REACH και CLP - Σεμινάρια - Ημερίδες 2010

Συνάντηση με τους Εισαγωγείς Καρβούνου στην Κυπριακή Αγορά, Λευκωσία, 2 Ιουνίου 2010

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διοργάνωσε την Τετάρτη, 2.6.2010, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, συνάντηση με τους εισαγωγείς καρβούνου στην Κυπριακή αγορά. Στη Συνάντηση επεξηγήθηκαν οι πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ (REACH)  και αναλύθηκαν οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων καρβούνου για καταχώριση.

Παρουσίαση σχετικά με τις πρόνοιες καταχώρισης του καρβούνου, Δρος Μαρίας Ορφανού


Συνάντηση με Παρασκευαστές, Εισαγωγείς και Εμπόρους Προϊόντων στην Κυπριακή Αγορά, Λευκωσία 30 Ιουνίου 2010

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διοργάνωσε την Τετάρτη, 30.6.2010, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, συνάντηση με τους παρασκευαστές, εισαγωγείς και εμπόρους καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων στην Κυπριακή αγορά. Στη Συνάντηση επεξηγήθηκαν οι πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ/1272/2008 (Κανονισμός CLP) για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων που τέθηκε σε ισχύ στις 20.1.2009.

Παρουσίαση σχετικά με τις νέες εξελίξεις στη χημική νομοθεσία, Δρος Τασούλας Κυπριανίδου -Λεοντίδου
Παρουσίαση για τον Κανονισμό CLP, Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου


Ημερίδα για τους παραγωγούς, συσκευαστές, διακινητές, εισαγωγείς και εξαγωγείς βιοκτόνων προϊόντων, Λευκωσία 20 Σεπτεμβρίου 2010

Το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, μέσω του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, διοργάνωσε τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας, Ενημερωτική Ημερίδα για όλους τους παραγωγούς, συσκευαστές, διακινητές, εισαγωγείς και εξαγωγείς βιοκτόνων προϊόντων. Το θέμα της Ημερίδας αφορούσε τις πρόνοιες του κανονισμού CLP σε σχέση με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων προϊόντων αλλά και τις εξελίξεις και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο γενικότερα.


Ημερίδα με θέμα Κοινοποίηση στο Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1272/2008 (CLΡ), Ξενοδοχείο ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, Λευκωσία 10 Νοεμβρίου 2010

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (CLΡ), οι οποίες προβλέπουν ότι όλοι όσοι παράγουν ή εισάγουν επικίνδυνες χημικές ουσίες (σε καθαρή μορφή ή ως συστατικό μείγματος) έχουν υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από την 1.12.2010 να κοινοποιήσουν τα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών που διαθέτουν στην αγορά, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Παρουσιάστηκαν επίσης οι τρόποι (εργαλεία) υποβολής των στοιχείων ταξινόμησης και επισήμανσης από λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και από Εκπρόσωπο του ECHA. Στη συζήτηση που ακολούθησε δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και η αναγκαία καθοδήγηση για έγκαιρη και επιτυχή υποβολή των κοινοποιήσεων.

Παρουσίαση Δρος Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου
Παρουσίαση Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου
Παρουσίαση κας Θεοδώρας Μπασματζή (ECHA)
On-line notificationDownload file type Acrobat Charcoal_meeting_02062010.pdf
Download file type Acrobat CLP_ kyprianidou_sep2010.pdf
Download file type Acrobat CLP_Paleomilitou_Sep2010.pdf
Download file type Acrobat CLP_Paleomilitou_June2010.pdf
Download file type Acrobat CLP_REACH_Kyprianidou_june2010.pdf
wmv 4-online agree.wmv
Download file type Acrobat ECHA_ BASMATZI_10Nov2010.pdf
Download file type Acrobat KYPRIANIDOU_Hmerida_10nov2010.pdf
Download file type Acrobat PALEOMILITOU_Himerida_10nov2010.pdf