ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση 28-2015 - REACH2018
Ετοιμαστείτε για την τελευταία ημερομηνία καταχώρισης χημικών προϊόντων

Όλα τα χημικά προϊόντα που παράγονται ή εισάγονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε ποσότητες από 1 έως 100 τόνους κατ’ έτος πρέπει να καταχωρισθούν έως την 31η Μαΐου 2018 στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Πρόκειται για την τελευταία καταληκτική ημερομηνία για υφιστάμενα χημικά προϊόντα δυνάμει του κανονισμού REACH.

Για περισσότερες πληροφορίες ...

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2022
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής