Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΓνωστοποίηση λήψης 4 αιτήσεων για χορήγηση Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Α. Μιντίκκης Φαρμ Λτδ» για τις εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40.000 θέσεις για πουλερικά στον Αναλυόντα, στην Κοκκινοτριμιθιά, στο Μαρκί και στη Ψημολόφου
ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ)
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2016

Γνωστοποίηση λήψης αιτήσεων για Άδειες Βιομηχανικών Εκπομπών
δυνάμει του εδαφίου (1)
του άρθρου 10 των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων


Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος γνωστοποιούν ότι:

(α) Στις 22.4.2019 παραλήφθηκαν 4 αιτήσεις για χορήγηση Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Α. Μιντίκκης Φαρμ Λτδ» για τις εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών με περισσότερες από 40.000 θέσεις για πουλερικά στον Αναλυόντα, στην Κοκκινοτριμιθιά, στο Μαρκί και στη Ψημολόφου.

(β) Οι αιτήσεις και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτές βρίσκονται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 3ος όροφος Λευκωσία και στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, 1ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός τριάντα πέντε ημερών (35) από τη δημοσίευση, στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με τις αιτούμενες άδειες ή το περιεχόμενο των αιτήσεων.

(δ) Απόψεις ή παραστάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε γραπτώς στις πιο πάνω διευθύνσεις είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:

ggeorgiou@dli.mlsi.gov.cy

econstantinide@environment.moa.gov.cy(Θέματα Ελέγχου Βιομηχανικής Ρύπανσης: Ανακοίνωση 8/2019)