Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΠροϊόντα που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (KXO31)
Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες σε κάλυμμα τιμονιού αυτοκινήτου

Το κάλυμα τιμονιού αυτοκινήτου που φαίνεται στην πιο κάτω φωτογραφία έχει εντοπισθεί στην Κυπριακή αγορά να περιέχει ψηλά ποσοστά Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (PAHs).
Οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες χημικές ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή.
Το προϊόν εντοπίστηκε στο πλαίσιο εκστρατείας ελέγχου του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για έλεγχο διαφόρων προϊόντων που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά για την παρουσία PAHs.


Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην Ανακοίνωση εδώ.