ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χημικές Ουσίες


Σεμινάριο με τίτλο "Υδράργυρος: Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Τι κάνουμε σε περίπτωση που σπάσει θερμόμετρο ή λαμπτήρας υδραργύρου;"

Παρουσίαση Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου


Ημερίδα στο Τμήμα Τελωνείων με θέμα "Συνεργασία Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και Τμήματος Τελωνείων σε θέματα χημικών ουσιών"

Παρουσίαση Δρος Τασούλας Κυπριανίδου -Λεοντίδου
Παρουσίαση για τον Κανονισμό CLP, Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου


Ημερίδα "Νέες Εξελίξεις στην Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για Χημικές Ουσίες" Ξενοδοχείο ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, Λευκωσία, 17 Νοεμβρίου 2011

Στόχος της Ημερίδας ήταν η κάλυψη όλων των εξελίξεων που αφορούν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για χημικές ουσίες και ειδικότερα του Κανονισμού REACH που αφορά την καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών ουσιών, καθώς και του Κανονισμού CLP που αφορά την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών προϊόντων.

Παρουσίαση, Δρος Τασούλας Κυπριανίδου -Λεοντίδου
Παρουσίαση CLP, Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου
Παρουσίαση REACH, Δρος Μαρίας Ορφανού
Παρουσίαση, κας Θεοδώρας Μπασματζή (ECHA)

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2020
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής