Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΔιαλέξεις - Παρουσιάσεις σχετικά με τις χημικές ουσίες και τους Κανονισμούς REACH και CLP - Σεμινάρια - Ημερίδες 2011

Σεμινάριο με τίτλο "Υδράργυρος: Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Τι κάνουμε σε περίπτωση που σπάσει θερμόμετρο ή λαμπτήρας υδραργύρου;"

Παρουσίαση Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου


Ημερίδα στο Τμήμα Τελωνείων με θέμα "Συνεργασία Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και Τμήματος Τελωνείων σε θέματα χημικών ουσιών"

Παρουσίαση Δρος Τασούλας Κυπριανίδου -Λεοντίδου
Παρουσίαση για τον Κανονισμό CLP, Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου


Ημερίδα "Νέες Εξελίξεις στην Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για Χημικές Ουσίες" Ξενοδοχείο ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, Λευκωσία, 17 Νοεμβρίου 2011

Στόχος της Ημερίδας ήταν η κάλυψη όλων των εξελίξεων που αφορούν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για χημικές ουσίες και ειδικότερα του Κανονισμού REACH που αφορά την καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών ουσιών, καθώς και του Κανονισμού CLP που αφορά την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών προϊόντων.

Παρουσίαση, Δρος Τασούλας Κυπριανίδου -Λεοντίδου
Παρουσίαση CLP, Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου
Παρουσίαση REACH, Δρος Μαρίας Ορφανού
Παρουσίαση, κας Θεοδώρας Μπασματζή (ECHA)Download file type Acrobat YDRARGYROS_2011.pdf
Download file type Acrobat Customs_presentation_Paleomilitou.pdf
Download file type Acrobat Customs_presentation_Kyprianidou.pdf
Download file type Acrobat Paleomilitou_CLP_Nov2011.pdf
Download file type Acrobat Orhpanou_REACH_Nov2011.pdf
Download file type Acrobat Kyprianidou_SDS_Nov2011.pdf
Download file type Acrobat Basmatzi_ECHA_Nov2011.pdf