Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΔιαλέξεις - Παρουσιάσεις σχετικά με τις χημικές ουσίες και τους Κανονισμούς REACH και CLP - Σεμινάρια - Ημερίδες 2014

Σεμινάριο με θέμα «Εξελίξεις στην εφαρμογή των Κανονισμών REACH και CLP», Λευκωσία 17 Ιουλίου 2014

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διοργάνωσε την Πέμπτη 17.7.2014 σεμινάριο με θέμα « Εξελίξεις στην εφαρμογή των Κανονισμών REACH και CLP». Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι κυριότερες πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορούν την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων και των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ). Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν πρακτικά παραδείγματα για βελτίωση της σήμανσης των χημικών προϊόντων (ετικέτες, σύμβολα κινδύνου κ.ά.) και της σύνταξης των ΔΔΑ.
Παρουσίαση για τον Κανονισμό CLP, Δρος Μαρίας Παλαιομυλίτου
Παρουσίαση για τα ΔΔΑ, Δρος Μαρίας Ορφανού


Download file type Acrobat Seminario_SDS_MOrphanou.pdf
Download file type Acrobat seminario_CLP_MPaleomilitou2014.pdf