Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εκστρατεία Επιθεωρήσεων σε Χώρους Αποθήκευσης, Χρήσης και Παραγωγής Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών - Μάρτιος 2019
Εκστρατεία επιθεωρήσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία θα διεξαγάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον μήνα Μάρτιο 2019, σε υποστατικά όπου χρησιμοποιούνται ή / και αποθηκεύονται επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν επιθεωρήσεις:
· σε υποστατικά όπου διεξάγονται δραστηριότητες παραγωγής ή αποθήκευσης διαφόρων χημικών προϊόντων όπως φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, βερνικιών, γομών, βαφών, μονωτικών υλικών, πλαστικών υλικών, σφουγγαριών, καλλυντικών, σαπουνιών, φαρμάκων κ.ά.,
· σε εισαγωγείς / εμπόρους σημαντικών ποσοτήτων χημικών ουσιών,
· σε χώρους όπου ενδέχεται να χρησιμοποιούνται / αποθηκεύονται σχετικά σημαντικές ποσότητες χημικών ουσιών,
· σε μεγάλα χημικά εργαστήρια,
· σε υποστατικά που εμπίπτουν στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμούς του 2015 (εγκαταστάσεις / μονάδες SEVESO),
· σε υποστατικά όπου χρησιμοποιούνται ή / και αποθηκεύονται εκρηκτικές ουσίες (πυρίτιδα) ή / και πυροτεχνήματα,
· σε χώρους παραγωγής και χρήσης σημαντικών ποσοτήτων βιοαερίου.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στις πιο πάνω οικονομικές δραστηριότητες καθώς και η λήψη προστατευτικών και προληπτικών μέτρων σε σχέση με την ανάγκη μείωσης των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Οι στόχοι της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, μέτρων για τους κινδύνους που προέρχονται από την αποθήκευση, χρήση και παραγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών στους χώρους των υποστατικών.

Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης στα υποστατικά, εκτός από τα σημεία στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία θα ελέγχονται παράλληλα και άλλες πρόνοιες της Νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για την εν λόγω εκστρατεία διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ www.mlsi.gov.cy/dli,όπου καταγράφονται τα σημεία ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τoν αρμόδιο Λειτουργό στο τηλ. 22405634 / 22405623 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ckokkofitis@dli.mlsi.gov.cy.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρχείο Acrobat Reader Simeia_Elegxou_2019.pdf (213,8 Kb)