Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έναρξη ισχύος Ευρωπαϊκού περιορισμού για την επαγγελματική χρήση διισοκυανικών χημικών ουσιών (ΚΧΠΑΥ33)
Οι διισοκυανικές ενώσεις χρησιμοποιούνται σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς για την κατασκευή προϊόντων διαφόρων τύπων, όπως είναι η πολυουρεθάνη και τα αντίστοιχα προϊόντα, συνδετικά υλικά, σε επικαλύψεις, για την παρασκευή αφρού, σε διεργασίες όπου γίνεται χρήση αφρού σε αερολύματα (σπρέι) κ.ά. Είναι αποδεδειγμένα ευαισθητοποιητικές ουσίες του αναπνευστικού συστήματος. Επίσης θεωρούνται υπεύθυνες για την πρόκληση επαγγελματικού άσθματος σε αριθμούς που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 5.000 ετησίως στην Ευρώπη.

Από τις 3 Αυγούστου 2020 έχει τεθεί σε ισχύ νέος περιορισμός για τη χρήση διισοκυανικών ενώσεων σε βιομηχανικές και επαγγελματικές εφαρμογές, σύμφωνα με το σημείο 74 του Παραρτήματος ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (Καν. REACH).Δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες στη συνημμένη Ανακοίνωση πιο κάτω.
Αρχείο Acrobat Reader KXΠAY33_20200917_Diisocyanates .pdf (267,39 Kb)