Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΔιαλέξεις - Παρουσιάσεις σχετικά με τις χημικές ουσίες και τους Κανονισμούς REACH και CLP - Σεμινάρια - Ημερίδες 2017

Σεμινάριο με τίτλο «Πώς η προθεσμία Καταχώρισης REACH του 2018 επηρεάζει την επιχείρησή σας;».

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE15 «CHEREE» (Επιθεωρήσεις και Επιβολή Κανονισμών Χημικών Προϊόντων - Δημιουργία Ικανοτήτων των Φορέων για Συμμόρφωση με REACH/CLP), διοργάνωσε Σεμινάριο σχετικά με την τρίτη και καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης χημικών ουσιών, όπως αυτή προβλέπεται από τον Κανονισμό REACH. Η ημερομηνία αυτή επηρεάζει εταιρίες οι οποίες εισάγουν ή παράγουν χημικές ουσίες σε ποσότητες μεταξύ 1-100 τόνους ετησίως.

Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία και σε αυτό αναλύθηκαν οι πρόνοιες, τα χρονοδιαγράμματα και το κόστος για την καταχώριση του 2018, καθώς και πρακτικοί τρόποι υποβοήθησης των δυνητικών καταχωριζόντων.

Στο σεμινάριο συμμετείχε με παρουσίαση στην Ελληνική, ο κος Βασίλειος Τσιφούτης, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), ο οποίος ασχολείται με θέματα καταχώρισης και τα λογισμικά καταχώρισης IUCLID και REACH-IT. Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Προγράμματος LIFE15 «CHEREE», από το Πολυτεχνείο Κρήτης (συντονιστής προγράμματος), οι οποίοι ενημέρωσαν σχετικά με τις υπηρεσίες και τα διαδικτυακά εργαλεία του προγράμματος στην υποστήριξη των εταιριών.

Δείτε τις παρουσιάσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες πιο κάτω:Σεμινάριο για τον Κανονισμό CLP - 4 Ιουλίου 2017

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) Κύπρου και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), μέλους του ΕΕΝ Κύπρου, διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1272/2008 (Κανονισμός CLP) και το πώς αυτός επηρεάζει τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται χημικά προϊόντα.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4.7.2017 στην αίθουσα διαλέξεων του 3ου ορόφου στο ΕΒΕ Λεμεσού.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις παρουσιάσεις πατήστε εδώ:Download file type Acrobat 20161227_REACH_seminar2017_MORPHANOU.pdf
Download file type Acrobat INFO_PAGE_LIFE_CHEREE_PROJECT.pdf
Download file type Acrobat LIFE_CHEREE_SEMINAR_GPAPADAKIS_2017.pdf
ΚDownload file type Word QUESTIONNAIRE_CHEREE_DLI_CYPRUS_JAN2017_SMEs.docx
Download file type Acrobat IR_VT_ECHA.pdf
Download file type Acrobat REACH_2018_VT_ECHA.pdf
Download file type Acrobat EEN_Network_Seminar_REACH.pdf
Download file type Acrobat Program_final.pdf