Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υποχρέωση καταχώρισης για εισαγωγή ξυλοκαρβούνων
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τις επηρεαζόμενες εταιρείες ότι η εισαγωγή ξυλοκαρβούνων στην Κυπριακή αγορά σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του 1 τόνου ετησίως θα επιτρέπεται μόνο εάν υπάρχει έγκυρος αριθμός προκαταχώρισης ή καταχώρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH, τα οποία φαίνονται ενδεικτικά στο συνημμένο διάγραμμα, είναι επιτρεπτές οι εισαγωγές, μόνο για τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις, μέχρι την 1.6.2018:

(α) Εισαγωγή σε ποσότητα έως 100 τόνους ετησίως: με ύπαρξη/παρουσίαση αριθμού προκαταχώρισης ή καταχώρισης,

(β) Εισαγωγή σε ποσότητα πέραν των 100 τόνων ετησίως: μόνο με ύπαρξη / παρουσίαση αριθμού καταχώρισης.


Για περισσότερες πληροφορίες...