Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΥπογραφή νέου Εθνικού Προγραμματικού Πλαισίου [Country Programme Framework (CPF)] της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για την περίοδο 2018-2023
Σε σύντομη τελετή στο περιθώριο της 62ης Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), συνυπογράφηκε την Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018, από τον Αναπλ. Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ (Τμήμα Τεχνικής Συνεργασίας) κ. Dazhu Yang και τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας κ. Αναστάσιο Γιαννάκη, το νέο Εθνικό Προγραμματικό Πλαίσιο [Country Programme Framework (CPF)] της Κυπριακής Δημοκρατίας για την περίοδο 2018-2023.

Το CPF αποτελεί έγγραφο υψηλού επιπέδου και εκφράζει τη γραπτή συνεννόηση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΔΟΑΕ, αναφορικά με το εθνικό πλαίσιο, τις προτεραιότητες και ανάγκες της χώρας, τη διασύνδεση του προγράμματος και των δραστηριοτήτων που προτείνει η χώρα με την εθνική πολιτική και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας στον τομέα της ραδιολογικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, καθώς και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) που έχει θέσει η Κύπρος (Agenda 2030).

Για την τετραετία 2020-2023, η Κύπρος έχει προτείνει στον ΔΟΑΕ, σύμφωνα και με τις εθνικές προτεραιότητες που έχει θέσει, την υλοποίηση των ακόλουθων εθνικών προγραμμάτων που αφορούν στον τομέα της πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας και προστασίας:

(α) “Strengthening the regulatory infrastructure and regulatory capabilities to ensure radiation safety, including emergency preparedness, in accordance with IAEA safety standards and transport regulations”,

(β) “Strengthening the national capacities for cradle-to-grave effective management of sealed radioactive sources, legacy and new disused radioactive sealed sources (DSRS) in the country”, και

(γ) “Strengthening the regulatory capabilities to enhance security, based on international best practices and legal instruments such as the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources”.

Σχετική πληροφόρηση παρέχεται επίσης στον ιστότοπο του ΔΟΑΕ.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
20 Σεπτεμβρίου 2018