ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία


Η Σουηδία με δική της πρωτοβουλία, που άρχισε όταν η χώρα αυτή ασκούσε την προεδρία της Ε.Ε., εγκαινίασε σε ειδική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2001 το Πρόγραμμα Εργασιακή Ζωή και Ευρωπαϊκή Διεύρυνση (WLE) το οποίο διήρκεσε 3 χρόνια. Στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο ήταν υπό την διεύθυνση και καθοδήγηση του Σουηδικού Ινστιτούτου για την Εργασιακή Ζωή, κλήθηκαν και συμμετείχαν οι Κυβερνήσεις των 13 υποψηφίων προς ένταξη στην Ε.Ε. χωρών.

Η Κύπρος αντιπροσωπεύτηκε στην πιο πάνω διάσκεψη από το Τμήμα Εργασίας και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Σουηδία συνεργάστηκε για τους σκοπούς του προγράμματος αυτού με άλλους Οργανισμούς της Ε.Ε., όπως το Ίδρυμα για τους Όρους και τις Συνθήκες Εργασίας, που εδρεύει στο Δουβλίνο, τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία του Μπιλπάο καθώς επίσης και με Οργανώσεις των Κοινωνικών Εταίρων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω του ενδιαφέροντος και της ενεργού εμπλοκής και των Κοινωνικών Εταίρων σε εθνικό επίπεδο.

Η έναρξη του ουσιαστικού μέρους του Προγράμματος WLE έγινε με την διοργάνωση καταρχήν 13 Εθνικών Εργαστηρίων (workshops), με τριμερή συμμετοχή ένα σε κάθε υποψήφια χώρα. Σκοπός των Εργαστηρίων αυτών ήταν ο καθορισμός συγκεκριμένων μεθόδων δράσης και μέτρων και οι τρόποι προώθησης και έμπρακτης εφαρμογής τους με στόχο την κάλυψη συγκεκριμένου θέματος

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες εναρμόνισης στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, η Κυπριακή αντιπροσωπεία στην πιο πάνω διάσκεψη πρότεινε ως Σχέδιο (Project) του Προγράμματος WLE στην Κύπρο, από την Ενότητα «Περιβάλλον Εργασίας» και ειδικά το θέμα της «Εκτίμησης των Κινδύνων στην Εργασία» (Risk Assessment) όπως αυτή απαιτείται από την Οδηγία Πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ που προνοεί για τη βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας των εργαζομένων. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε λόγω της επικείμενης τότε εισαγωγής στην εναρμονισμένη νομοθεσία για ασφάλεια και υγεία στην εργασία εντελώς νέων προνοιών, φιλοσοφίας και προσεγγίσεων για την εκτίμηση των κινδύνων.

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος«Εργασιακή Ζωή και Ευρωπαϊκή Διεύρυνση» πραγματοποιήθηκε Εθνικό Εργαστήρι στις 12 και 13 Μαρτίου 2002, στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία.

Στη διάρκεια του εργαστηρίου εκφράστηκαν απόψεις από τους εκπροσώπους των Οργανώσεων πάνω στα προβλήματα που είναι πιθανό να παρουσιαστούν από την πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου όπως επίσης και απόψεις πάνω στα πρακτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Τέλος καταρτίστηκε κατάλογος εισηγήσεων για τα Σχέδια Πρακτικής Υλοποίησης ο οποίος επισυνάπτεται.

Η υλοποίηση των σχεδίων άρχισε με σεμινάριο και επί τόπου εκπαίδευση σε χώρους εργασίας Λειτουργών και Επιθεωρητών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και εκπροσώπων των Οργανώσεων από Σουηδούς Εμπειρογνώμονες. Το σεμινάριο οργανώθηκε μεταξύ 11 και 17 Μαρτίου 2003.

Η υλοποίηση του Σχεδίου συνεχίστηκε με εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σουηδία εκπροσώπων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και των Οργανώσεων μεταξύ 7 και 11 Απριλίου 2003 καθώς και με σεμινάριο και επί τόπου εκπαίδευση Λειτουργών και Επιθεωρητών του Τμήματος και εκπροσώπων των Οργανώσεων στην Κύπρο μεταξύ 20 έως 26 Μαΐου 2003. Το Σχέδιο ολοκληρώθηκε με το τελικό σεμινάριο και επί τόπου εκπαίδευση μεταξύ 16 και 22 Σεπτεμβρίου 2003. Στο τελικό σεμινάριο ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απηύθυνε χαιρετισμό και ευχαρίστησε τους οργανωτές για τη βοήθεια τους προς την Κύπρο
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2020
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής