Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση – Εξεταστέα Ύλη Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση οκτώ (8) μόνιμων θέσεων Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας.
Αρχείο Acrobat Reader Exetastea_Yli.pdf (276,03 Kb)