Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Έντυπα και Αιτήσεις > Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Συνοδευτικά έγγραφα της εκ των προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου- ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Έντυπα και ΑιτήσειςΑσφάλεια και Υγεία στην Εργασία - Συνοδευτικά έγγραφα της εκ των προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου- ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 6, Παράρτημα ΙΙΙ των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015), θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με το έντυπο της εκ των προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου (ΤΕΕ-ΣΕΕΕ) στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας μόνο, τα πιο κάτω έγγραφα. Σημειώνεται ότι τα πιο κάτω δείγματα των εγγράφων αυτών είναι καθοδηγητικά και θα μπορούσαν τα πρόσωπα που τα υποβάλλουν να ετοιμάσουν άλλα ανάλογα έντυπα για τα έγγραφα αυτά.

1. Υπογραμμένη Δήλωση Ενημέρωσης για τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι Κανονισμοί (από τον κύριο του έργου, τον επιβλέποντα και τον εργολάβο του έργου).

2. Συμφωνητικά έγγραφα ορισμού Συντονιστή Μελέτης και Συντονιστή Εκτέλεσης

2.Α Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή Μελέτης, και
2.Β(i) Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή Εκτέλεσης σε Πλήρη Απασχόληση - Έργα Τάξης Α ή
2.Β(ii) Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή Εκτέλεσης σε Μερική Απασχόληση - Έργα Τάξης Β, Γ, Δ, Ε ή
2.Γ Στις περιπτώσεις όπου ορίζεται το ίδιο πρόσωπο ως Συντονιστής Μελέτης και Εκτέλεσης : Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή Μελέτης και Εκτέλεσης.

3. Δήλωση για την κατάρτιση / ανάθεση της κατάρτισης του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.
(Υπογραμμένη δήλωση από τον Συντονιστή μελέτης ότι εκπόνησε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ή/και ανάθεσε την εκπόνηση του, στην οποία αναφέρεται το όνομα του προσώπου στο οποίο ανάθεσε την εκπόνηση του ΣΑΥ, όπου αυτό εφαρμόζεται).


Download file type Word 2_A_Eggrafo_Orismou_Syndonisti_Meletis.doc
Download file type Word 2_B(i)_Eggrafo_Orismou_Syndonisti_Ektelesis_se_Pliri_Apasxolisi.doc
Download file type Word 2_B(ii)_ Eggrafo_Orismou_Syndonisti_Ektelesis_se_Meriki_Apasxolisi.doc
Download file type Word 2_Γ_Simfonitiko_Egrafo_Orismou_Syndonisti_Meletis_Ektelesis.doc
Download file type Word 3_ Dilosi_Katartisis_Anathesis_Sxediou_Asfaleias_Ygeias.doc
Download file type Word 1_Dilosi_Enimerosis_.doc