Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης που έγινε στις 8.9.2018 για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Acrobat Reader 5146 5 _10_ 2018_KYRIO_MEROS_TMHMA_A_trimmed.pdf (145,79 Kb)