Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΔιαλέξεις - Παρουσιάσεις σχετικά με τις χημικές ουσίες και τους Κανονισμούς REACH και CLP - Σεμινάρια - Ημερίδες 2016

Ημερίδα ΤΕΕ στο Τμήμα Τελωνείων – Λεμεσός 30/3/2016
Στο πλαίσιο της καλύτερης συνεργασίας και ενημέρωσης των λειτουργών του Τμήματος Τελωνείου καθώς και του Συνδέσμου Εκτελωνιστών σε θέματα που αφορούν τον έλεγχο των εισαγόμενων προϊόντων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συνδιοργάνωσε μαζί με το Τμήμα Τελωνείων σχετική Ημερίδα. Η ημερίδα έγινε στο Τελωνείο Λεμεσού στις 30.3.2016 και σε αυτήν καλύφθηκαν τα πιο κάτω θέματα:
  • Νέες εξελίξεις στα θέματα διαχείρισης και ελέγχου χημικών ουσιών, τις πρόνοιες Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH και του Κανονισμού CLP.
  • Έλεγχοι προϊόντων της αρμοδιότητας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε σχέση με τη σήμανση CE.
  • Ενημέρωση για τη νομοθεσία στα θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας.
Δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας και τις σχετικές παρουσιάσεις πιο κάτω:


Download file type Acrobat 20160330_Cooperation_with_Customs_TKL.pdf
Download file type Acrobat 20160309_Cooperation_with_Customs_REACH.pdf
Download file type Acrobat 20160328_Cooperation_with_Customs_CLP.pdf
Download file type Acrobat 20160330_Cooperation_with_Customs_AKT.pdf
Download file type Acrobat 20160328_Cooperation_with_Customs_CΕ.pdf
Download file type Acrobat HMERIDA_CUSTOMS_AGENDA.pdf