Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΕργασίες Κοπής και Συγκόλλησης Μετάλλων (KME/27)
Οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης μετάλλων με οξυγόνο και ασετυλίνη περιέχουν, μεταξύ άλλων κινδύνους πυρκαγιάς και έκρηξης και όσοι ασχολούνται με αυτές πρέπει να γνωρίζουν καλά το αντικείμενο, είναι εκπαιδευμένοι, τηρούν τις οδηγίες των κατασκευαστών και συνεργάζονται με τους προμηθευτές του εμπλεκόμενου εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ...