Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ - Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ - Έναρξη Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας & Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2020-2022 (ΚΔΟΘ/21)
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), διοργάνωσαν στις 19.10.2020 ηλεκτρονικό σεμινάριο (Webinar) με θέμα "Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ". Το σεμινάριο το οποίο σηματοδότησε την έναρξη της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για το 2020 και της νέας Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2020-2022, παρακολούθησαν πέραν των 150 συμμετεχόντων.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου έγινε εισαγωγική ομιλία από τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Αναστάσιο Γιαννάκη, και ακολούθησαν οι πιο κάτω παρουσιάσεις: