Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Επιθεώρησης Έτους 2022 για την Πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων στους Χώρους Εργασίας (ΚΔΟΘ 10/22)
Η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Senior Labour Inspectors Committee, SLIC), διοργανώνει ειδική εκστρατεία επιθεώρησης των χώρων εργασίας, με σκοπό τη λήψη μέτρων για πρόληψη των κινδύνων Μυοσκελετικής Καταπόνησης των εργαζομένων για το έτος 2022. Στην εκστρατεία συμμετέχουν οι Επιθεωρητές όλων των αρμοδίων Αρχών Επιθεώρησης Εργασίας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκστρατεία υλοποιείται κατόπιν συνεργασίας της Επιτροπής SLIC με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU OSHA).

Στην Κύπρο, η εκστρατεία υλοποιείται από τους Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε χώρους εργασίας οι οποίοι εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

    • Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών, και
    • Μεταφορές και Βιομηχανικές Αποθηκεύσεις, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ταχυμεταφορών (Courier).

Η εν θέματι Εκστρατεία διεξάγεται στην Κύπρο κατά την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2022. Στην εκστρατεία χρησιμοποιείται το κοινό ερωτηματολόγιο της Επιτροπής SLIC για την Πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΜΣΠ) στους Χώρους Εργασίας. Για κατάλληλη ενημέρωση κάθε εργοδότη / αυτοεργοδοτούμενου προσώπου, καθώς και για υποβοήθηση της συμμόρφωσής του με την νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ετοιμάστηκε η ακόλουθη πληροφόρηση:


Περαιτέρω, o κάθε εργοδότης (ή εκπρόσωπός του) μπορεί να ενημερωθεί μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος για τα θέματα της πρόληψης των ΜΣΠ στην εργασία. Η ενότητα «Τομείς Πολιτικής», υπο-ενότητα «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία», επιλογή «Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων (ΧΔΦ)» της ιστοσελίδας περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες καθώς και τα έντυπα αξιολόγησης της ΧΔΦ με τη χρήση της μεθόδου ΚΙΜ, ώστε να αξιολογείται ο κίνδυνος πρόκλησης ΜΣΠ στους εργαζόμενους και να λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίησή του. Ο σχετικός σύνδεσμος (link) στην ιστοσελίδα είναι ο ακόλουθος:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/6C55570B749ECBB5C2257DF0003278B1?OpenDocument

Για περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω εκστρατεία, οι εργοδότες μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό στο τηλέφωνο 22405668 ή μέσω ηλ. ταχυδρομείου
(ykoudounaris@dli.mlsi.gov.cy)

Μάιος 2022
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Acrobat Reader Sinimmeno 1- Sintomes_Odigies_Ergodotes.pdf (798,84 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader Sinimmeno 2_Sxedio_Drasis_Ekstrateia_Prolipsi.pdf (270,18 Kb)